ITIL Foundation – Exameneisen en -tips

Hierna worden de nodige tips gegeven waarmee u uw voordeel voor het ITIL Foundation examen kunt doen.

ITIL Foundation – Exameneisen

Het examen wordt afgenomen door Peoplecert, en hier kunt u daarover alle informatie vinden.

ITIL Foundation – Examentips

In de loop van de jaren zijn een aantal tips verzameld die de slagingskans kunnen verhogen. Doe er uw voordeel mee! Het zijn de volgende tips:

 1. Onderschat ITIL niet!
  De grootste faalfactor bij het ITIL Foundation examen is onderschatting. ITIL is in principe niet erg moeilijk, maar u zult er toch voldoende aandacht aan moeten besteden. Heeft u al de nodige praktijkervaring dan kan dat zeker helpen, hoewel sommigen het juist ook verwarrend vinden;
 2. Goed lezen
  Er bestaat een lange traditie van vragen zodanig formuleren waardoor iedereen op het verkeerde been wordt gezet die de stof niet voldoende beheerst. Maar ook al beheerst u de stof wel voldoende blijft het oppassen;
 3. Meerkeuzevragen
  – Van de 4 antwoorden zijn er in het algemeen 1 of 2 onzinnig, 1 komt dicht in de buurt en natuurlijk is er maar 1 de juiste. Door de echt foute weg te schrappen komt u sneller tot het juiste antwoord;
  – Het kan zijn dat er 2 antwoorden goed zijn, hoewel dat tegenwoordig zoveel mogelijk wordt voorkomen. Maar er is er dan toch maar 1 de beste, en dat is dus ook het gewenste antwoord;
  – Laat geen vragen onbeantwoord. Weet u een vraag echt niet, gok dan altijd. Er volgen geen strafpunten voor foute antwoorden;
 4. Neem de tijd
  Voor de 40 vragen is 60 minuten de tijd. Dit is ruim voldoende;
 5. Terminologie
  ITIL kent een aantal termen, waarvan u de betekenis moet kennen en ook in welk proces de termen thuishoren. Een aantal vragen op het examen zijn pure kennisvragen;
 6. De processen
  Uiteraard moet u van elk proces het doel en de activiteiten kennen. Ook het verband tussen de processen is van belang. Op het examen wordt een aantal keer een praktijksituatie geschetst, waarna een vraag volgt in de trant van: “Welk proces is hierop van toepassing?”;
 7. Doe het proefexamen
  Een proefexamen geeft een goede indruk van hoe het examen zal verlopen. Doe het examen pas al beheerst u de stof naar uw eigen gevoel voldoende. En niet spieken tussendoor natuurlijk!
  Er is overigens altijd een kans dat u vragen uit het voorbeeldexamen ook tijdens het echte examen krijgt. Een goede reden dus om het proefexamen extra goed te bekijken;
 8. Neem de tijd ruim
  Gestrest aan het examen beginnen omdat u maar net op tijd start is natuurlijk niet bevorderlijk voor de resultaten. Zorg voor wat speelruimte voor en zeker na het examen;
 9. Begin uitgerust
  Een examen is niet iets ‘als klusje tussendoor’. Neem vooraf de nodige rust, slaap goed en probeer andere belangrijke zaken even opzij te zetten.
  En na het examen is het wel zo aardig letterlijk de tijd te hebben om te genieten van de geleverde prestatie;
 10. Eisen
  In de exameneisen, zie bovenaan deze pagina, staat wat u moet weten en beheersen. Helaas staan er naast heel concrete eisen ook wel wat meer algemene eisen, waardoor u misschien op het verkeerde been wordt gezet.
  Kijk daarom altijd naar de literatuurlijst. U kunt er vanuit gaan dat u de literatuur die hier staat opgesomd voldoende moet beheersen;
 11. Bedenk eerst zelf het antwoord
  Een goede methode om multiple-choice is om na lezing van de vraag eerst zelf het antwoord te bedenken. En dan pas het juiste antwoord uitkiezen. Het kost meer tijd, maar geeft meer zekerheid. Heeft u de vraag niet goed gelezen of begrepen, dan zal opvallen dat geen van de antwoorden bij het zelf bedachte antwoord past. En dat is een heel waardevol signaal;
 12. Bekijk alle antwoorden
  U herkent het vast; na lezing van de vraag leest u bij antwoord B het naar uw mening juiste antwoord. B dus! Naar C en D kijkt u niet eens meer. Toch is het zinvol ook C en D te lezen: al leestt u daar inderdaad volstrekte onzin, dan geeft dat extra zekerheid omtrent het juiste antwoord;
 13. Moeilijke vragen overslaan
  Komt u een vraag tegen waar u werkelijk geen idee hebt van het antwoord, of waarbij u heel erg twijfelt, sla deze dan even over. Door de makkelijke vragen eerst te doen groeit uw vertrouwen. Daarna is er ruim de tijd voor de moeilijke;
 14. Alle vragen beantwoord?
  Controleer aan het eind nauwgezet of u alle vragen hebt beantwoord. Zeker al volgt u de voorgaande tip op is er een kans dat een vraag onbeantwoord blijft.
  Weet u op een vraag werkelijk geen antwoord, doe dan een gok. Maar ga dan eerst omgekeerd te werk: welk van de antwoorden is het zeker niet? De kans dat u goed gokt neemt daardoor aanzienlijk toe;
 15. Toch gezakt?
  Wacht niet te lang met een herkansing: uw kennis zakt weg en u moet extra veel moeite doen om dit weer op te halen.